top of page
KULLANIM KOŞULLARI VE İLKELERİ

www.skyidesign.com'u ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı Site Kullanım İlkelerini ve bağlantılı sayfalardaki diğer koşulları mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Site Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

 

Bu sözleşme siz ve www.skyidesign.com arasında yapılmıştır ve www.skyidesign.com’u kullanımınızı yönetir. www.skyidesign.com, web sitesini kullanımınızı bu sözleşmenin hükümlerini hiçbir değişiklik olmaksızın kabul etmeniz koşuluyla sağlamaktadır. www.skyidesign.com'u ziyaret etmekle veya kullanmakla, sitemizin kullanılmasına ilişkin işbu www.skyidesign.com Site Kullanım İlkelerine bağlı olduğunuzu ve bu İlkeler ile ilgili tüm cari kanunlara, yönetmeliklere, mevzuata uyacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

 

www.skyidesign.com web sitesini kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Aşağıda yazılı hususların herhangi birinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu, herhangi bir resmi mercii ya da mahkemelerce geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez. www.skyidesign.com, sitenin veya bazı bölümlerinin kullanımı ile ilişkili olası ücretler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli olan hüküm, koşul ve bildirimleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu hüküm, koşul ve bildirimler ile ilan edilen tüm ek koşulları düzenli olarak incelemekten sizi sorumlu tutar. Bu hükümlerden bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan www.skyidesign.com'un bazı bölümlerinin tarafınızdan kullanımını kısıtlama ya da son verme hakkımız saklıdır.

 

KULLANIM KOŞULLARI

 

www.skyidesign.com web sitesini www.skyidesign.com'un ve yöneticisi skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti.'nin aleyhine olacak şekilde ticari bir amaçla kullanamazsınız. www.skyidesign.com web sitesini yasalara aykırı, servis sağlayanlarına, ortaklarına, tedarikçilerine, çalışanlarına ve diğer kullanıcılarına zarar verecek şekilde kullanamazsınız. Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur. (Tazminatlarla ilgili YASAL HUSUSLAR sayfamızı incelemenizi öneririz.)

 

ZARARLI DAVRANIŞLARIN TANIMI

 

www.skyidesign.com kullanıcısı olan hiçkimse gerek www.skyidesign.com'a, yöneticilerine gerekse de www.skyidesign.com'da bilgileri bulunan, danışmanlar, sponsorlar, tedarikçiler, partnerler, temsilciler, çözüm ortakları, Thinktank ve diğer proje gruplarının üyeleri ve linklerle bağlantı verilen diğer web sitelerine ve bunların yöneticileri dahil tüm üçüncü şahsılara, www.skyidesign.com'u ve ortaklarını, yöneticilerini, ve yukarıda adı geçen gruplara dahil herhangi bir kimseyi hedef alan, ima eden veya genel anlamda suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tuzak kurucu, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı içerik taşıyan yazı, grafik, fotoğraf ya da çalıntı malzemeler iletemez.

 

Önceden www.skyidesign.com bilgisi olmadan gizli veya aleni olarak ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi ve fotoğraf iletemez.

 

Virüs veya başka bir zararlı unsur içeren dosyalar iletemez.

 

Yasadışı yollarla (hacking, vb.) www.skyidesign.com'dan veya www.skyidesign.com'un adını kullanarak üçüncü şahıslara herhangi bir suç içeren, tehdit edici, iftira içeren, lekeleyici, müstehcen, pornografik veya herhangi bir yasayı ihlal eden başka malzemeler iletmeniz, postalamanız veya aktarmanız yasaktır.

 

www.skyidesign.com'u izlemek veya kopyalamak amacıyla, veya izin ve yetki verilmeyen başka amaçlar icin, önceden www.skyidesign.com'un yazılı izni alınmadan herhangi bir otomatik (robot, örümcek vs.) ya da otomatik olmayan herhangi bir yöntem kullanılması yasaktır.

 

Önceden www.skyidesign.com'un bu konuda açık ve yazılı iznini almadan, www.skyidesign.com'un içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türevler yaratmayacağınızı ya da bunları ticari amaçlarla kamuya teşhir etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

 

www.skyidesign.com'un yetkisiz olarak çerçevelenmesi, yetkisiz bağlantı, her türlü yazılım veya başka aletlerin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı, erişimi ve teşhiri yasaktır.

 

Bu tür kullanım ve hareketlerde bulunulması halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler yasaların öngördüğü tam ve en geniş anlamda uygulanacaktır.

 

DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI VE KABULÜ

 

www.skyidesign.com, ilân edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin işbu Site Kullanım İlkelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle www.skyidesign.com'un Site Kullanım İlkelerini düzenli olarak kontrol etmenizde fayda bulunmaktadir. Site Kullanım İlkeleri üzerinde yapılan değişikliklerden sonra www.skyidesign.com'u ziyaret etmeniz ve kullanımına devam etmeniz tüm değişiklikler dahil tüm şartları anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız, bu durumda sizden beklenen bu anlaşmanın güncel şartlarına uymanızdır.

 

TELİF ve FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

www.skyidesign.com, skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. ve iştirakleri veya ortakları ile marka sahibi üçüncü kişi şirketlere ait ve www.skyidesign.com'da kullanılmakta olan tüm grafik, logo ile mal ve hizmet isimleri Türkiye'de ve dünyada tescilli markalar olup, başkaları tarafından hiç bir surette kullanılamaz. Kullanıcıların zihinlerinde karışıklığa yol açacak, iktibas oluşturacak, haksız kazanca sebep olacak veya itibar zedeleyecek şekilde bu markaların benzerleri oluşturulamaz.

 

Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır. www.skyidesign.com'un yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz. Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı www.skyidesign.com ve skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti.'ne ve/veya onun kendi adına görevlendirdiği taşeronlara aittir.

 

Bundan da öte, www.skyidesign.com'un tüm içeriği; metinler, grafikler, logolar, sloganlar, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, fikir ürünleri, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca www.skyidesign.com'a, kısmen de başka kaynaklardan sağlanmakta ise bu durumda içerik sağlayıcılarına ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. yasal mevzuatı, F.S.E.K., uluslararası telif hakkı, marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan unsurların www.skyidesign.com'un yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, kullanılması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

 

Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak koşuluyla kullanıcılar kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için robot, örümcek, vb., kullanmamak ve tamamı olmamak şartı ile manüel olarak bazı malzemeleri indirebilir. Bunun dışında www.skyidesign.com'da yeralan metin, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini www.skyidesign.com sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca izleme hakkına sahipsiniz.

 

www.skyidesign.com'daki malzemeleri site yöneticisi olmayan üçüncü şahıslar hiçbir şekilde değiştiremez veya çoğaltamaz veya kamuya açık bir şekilde gösteremez, uygulayamaz veya dağıtamaz veya herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz. Bu şartların amaçları açısından, bu malzemelerin herhangi bir diğer web sitesi veya ağa bağlı bilgisayar ortamında herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. www.skyidesign.com'daki malzemeler telif hakkı koruması altındadır ve bu malzemelerin her tür yetkisiz kullanımı, özellikle başka web sitelerde çerçeve içerisinde kullanımı, telif hakkı, ticari marka mülkiyeti ve diğer yasaların ihlali anlamına gelebilir.

 

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

 

www.skyidesign.com ve www.skyidesign.com ile bağlantılı olarak kullanılan her türlü gerekli yazılımın ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan fikri mülkiyete konu ve gizli bilgiler içerdiğini beyan ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, sponsor, tedarikçi, partner, temsilci, taşeron, çözüm ortağı, proje ve grup üyesi tanıtım ve reklamlarındaki içerik ve www.skyidesign.com veya tanıtılanlar / reklamcılar aracılığıyla size sunulan bilgilerin telif hakkı, ticari marka, hizmet markası, patent veya fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalarla korunduğunu beyan ve kabul etmektesiniz. www.skyidesign.com veya tanıtılanlar / reklamcılar tarafından açıkça izin verilmedikçe, www.skyidesign.com veya yazılım esasındaki eserleri, tamamen veya kısmen değiştirmemeyi, kiralamamayı, kiraya vermemeyi, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı veya bunlardan eserler türetmemeyi kabul etmektesiniz.

 

www.skyidesign.com size yazılımının nesne kodunu tek bir bilgisayarda kullanmak için kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir hak ve lisans vermektedir; şu şartla ki yazılımı kopyalayamaz, değiştiremez, bundan türetilmiş eserler oluşturamaz, tersine mühendislik uygulayamaz, tersine derleme yapamaz veya başka şekilde kaynak kodunu keşfetme girişiminde bulunamaz, satamaz, devredemez, lisansını başkalarına veremez, üzerinde teminat hakkı tesis edemez veya başka şekilde üzerindeki hakları devredemezsiniz ve www.skyidesign.com'un aleyhine olacak ya da haksız rekabetle sonuçlanabilecek, itibar zedeleyecek, küçük düşürecek, hukuki ihtilaf doğuracak hiçbir girişimde bulunamazsınız (ve üçüncü tarafların bunları yapmasına izin veremezsiniz, yapmalarını kolaylaştıramazsınız). Yukarıda belirtilenler yürürlükteki yasalara ve diğer amir yasalara tabidir. Yazılımı ve içeriği hiç bir biçimde veya surette değiştirmemeyi veya (bununla sınırlı olmaksızın) www.skyidesign.com'a yetkisiz erişim elde etmek de dahil, yazılımın değiştirilmiş sürümlerini kullanmamayı kabul etmektesiniz. www.skyidesign.com'a erişim için www.skyidesign.com tarafından sağlanan arabirim haricinde başka bir yoldan erişmemeyi kabul etmektesiniz.

 

İLETİLERDEKİ HAKLAR

 

www.skyidesign.com'a bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka ve tasarım hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen, kendisine mal eden ya da ters düşen, hiç bir bilgi, belge, fikir, konsept ve proje iletemez. İletilen her türlü malzemenin gerçek kaynağının doğru ve eksiksiz olarak belirtmek ileten şahsın yükümlülüğündedir çünkü telif hakları gereğince herkes kendisine ait olmayan yazı ve materyallerde kaynak belirtmek zorundadır.

 

www.skyidesign.com üzerinden veya internet üzerinden, kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler dışında www.skyidesign.com'a yazı ve diğer bilgileri gönderirken, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, www.skyidesign.com'a telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş oluyorsunuz. Bu lisans kapsamında www.skyidesign.com, her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya açmak ya da sunmak haklarına sahip oluyor. Bu haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

 

www.skyidesign.com'a gönderilen tüm yazılar ve kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler dışındaki diğer tüm bilgi, görsel materyaller ve iletilerin gizli ve herhangi birinin mülkiyeti altında olmadığı varsayılacaktır. www.skyidesign.com bu iletilerle ilgili hiç bir yükümlülük üstlenmemektedir. www.skyidesign.com ve www.skyidesign.com tarafından tayin edilen kişi veya kuruluşlar, bu iletileri ve bu iletilerin içinde varolan tüm veri, resim, ses, metin ve diğer malzemeleri ticari veya ticari olmayan amaçlarla serbestçe kopyalayabilecek, ifşa edebilecek, dağıtabilecek, başka bir şeye ilave edebilecek veya başka türlü kullanabilecektir.

 

LİNKLERLE İLGİLİ HUSUSLAR

 

www.skyidesign.com'a yapılan bağlantı ve www.skyidesign.com web sitesinden diğer sitelere yapılan bağlantıların tüm riski ziyaretçiye aittir. Bağlantı yapılan sitelerdeki bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri www.skyidesign.com tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. www.skyidesign.com, bu internet sitesinde yer alan bütün hizmetleri, sayfaları, bilgileri, linkleri ve görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan ekleme, kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.

 

DİĞER SİTELERE VERİLEN LİNKLER

 

www.skyidesign.com sitesinde, size bilgi ve kolaylık sağlamak için başka websitelerine linkler ve yönlendiriciler de vermektedir. Bu linklere giderseniz, www.skyidesign.com websitesini terketmiş olursunuz. www.skyidesign.com, o sitelerin, www.skyidesign.com'unkinden farklı olması mümkün olan içerikleri ve gizlilik ilkeleri üzerinde kontrole sahip değildir.

 

www.skyidesign.com, başka websitelerine uygunluk onayı vermemekte, denetlememkte ve temsil etmemektedir. Bu nedenle, www.skyidesign.com, bu siteler veya içerikleri, veya bu sitelerde bulunan herhangi bir bilgi, yazılım veya diğer ürünler veya malzemelere veya bunları kullanmanın yol açacağı sonuçlara kefil olmamakta ve bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. www.skyidesign.com kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır.

 

Ayrıca, www.skyidesign.com kendi ziyaretçi ve kullanıcılarının sitesindeki linki kullanarak üçüncü şahısların sitelerine verdikleri zararlardan da sorumlu tutulamaz, sadece ve ancak yazılı talep üzerine kendi sitesindeki ilgili linki kaldırmakla yükümlüdür.

 

www.skyidesign.com Gizlilik İlkesi, www.skyidesign.com'dan bağımsız başka websitelerine vereceğiniz kişisel bilgilerinizi kapsamamaktadır. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir şirkete vermeden önce, o şirketin gizlilik ilkesini gözden geçirmeniz konusuna özellikle dikkatinizi çekeriz. Bazı şirketler, sakladıkları kişisel bilgileri www.skyidesign.com ile paylaşmayı tercih edebilirler, bu durum, ancak o şirketin gizlilik ilkeleri ile değerlendirilebilir.

 

Serbest Yaratıcılar Grubu projesinde ve www.skyidesign.com'un diğer ana başlıklar altındaki bölümlerinde bazı kişisel firma, hizmet ve ürün tanıtımı yapan bu gruplara üye kullanıcıların ekledikleri web site adreslerine www.skyidesign.com sitesi link verir ancak link verilen işbu sitelerdeki bilgilerin doğruluğundan ve verilmesi muhtemel hizmet ve taahhütlerin yerine getirilmemesinden www.skyidesign.com sorumlu değildir.

 

www.skyidesign.com'un bu şekilde link verdiği dış site veya kaynakların bulunabilirliği veya sürekiliği nedeniyle sorumlu olmadığını ve bu site veya kaynaklardan ulaşılabilen her türlü içerik, reklam, ürün veya diğer hizmet malzemelere kefil olmadığını ve sorumluluk üstlenmediğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu tür site veya kaynaklar üzerinde veya aracılığıyla ulaşılan her türlü içerik, mal veya hizmetleri kullanmanız veya bunlara güvenmeniz sonucu uğrayabileceğiniz ya da uğradığınızı iddia ettiğiniz her türlü zarar veya ziyan nedeniyle www.skyidesign.com'un doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir şekilde sorumlu olmayacağını beyan ve kabul etmektesiniz.

 

www.skyidesign.com İLE LİNK OLUŞTURMAK (Kısa İzahat)

 

Eğer www.skyidesign.com ile ilgili link oluşturmak isterseniz bu link www.skyidesign.com ana sayfasına (http://www.skyidesign.com/) veya (http://www.skyidesign.com/index.html) yapılmalıdır. Bu linkin www.skyidesign.com'da belirtilen ve izin verilen logo veya banner'lerin dışında bir görsel malzeme ile yapılmaması gerekmektedir. Başka bir site logosu altında link yapılması kesinlikle yasaktır. www.skyidesign.com bunu ihlal eden siteler için her türlü hukuki girişimde bulunma hakkını saklı tutmaktadır. Oluşturduğunuz link ile ilgili bilgilerin tarafımıza email ile info@skyidesign.com adresine bildirimi ve onayı gereklidir.

 

www.skyidesign.com ile link oluşturmak ile ilgili detaylı izahatı aşağıda, "Logo ve Promosyonel Resimleri Kullanım Şartları" başlığı altında bulabilirsiniz.

 

LOGO VE PROMOSYONEL RESİMLERİ KULLANIM ŞARTLARI

 

www.skyidesign.com'un logo, banner ve promosyonel resimlerini kendi sitenizde kullanabilirsiniz. Sağlanmış olan logo, banner ve promosyonel resimleri sitenizde yayınlayarak aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız:

 

1. www.skyidesign.com'un başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, www.skyidesign.com dışı web siteleri, ilgili sayfada sağlanan logo'yu banner'ı ve promosyonel resimleri kullanacaktır. Bu görsel öğeleri bilgisayarınıza indirmekle, tüm bu şartları kabul etmiş sayılırsınız.

2. Logo’yu, banner'ı ve promosyonel resimleri ancak web sitenizde kullanabilirsiniz, başka hiçbir şekilde kullanamazsınız. Logo, banner ve promosyonel resimler, her zaman www.skyidesign.com'un http://www.skyidesign.com/ adresindeki anasayfasına (index.html) çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır. Bu bağlantı için gerekli HTML kodunu ilgili sayfada bulabilirsiniz.

3. Logo, “siz skyidesign'e gelin, inovasyon size gelsin” terimini içerir, bu da logo’nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (logo, banner ve promosyonel resimler www.skyidesign.com'a bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil). Logo’nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz.

4. Logo, sadece, www.skyidesign.com'a veya hizmetlerine ya da ürünlerine doğru atıfta bulunulan web sayfalarında kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. Kendi web sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az www.skyidesign.com'un logo'su kadar öne çıkmalıdır. Logo’yu, banner'ı ve promosyonel resimleri, www.skyidesign.com tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek hiçbir şekilde gösteremezsiniz.

5. Logo tek başına görünmelidir, Logo’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında bir minimum boşluk olmalıdır (en az logo’nun yüksekliği kadar). Logo, başka herhangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

6. Logo’yu, banner'ı veya promosyonel resimleri, ebadı, boyutları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde değiştiremez, canlandıramaz, dönüştüremez ya da başka herhangi bir işlemden geçirerek, perspektifini veya iki boyutlu görünümünü bozamazsınız.

7. www.skyidesign.com'u, hizmetlerini, ortaklarını, partnerlerini, çözüm ortaklarını, gruplarını, projelerini ya da ürünlerini kötüleyen, www.skyidesign.com'un fikri, sınai, mülki ya da başka haklarını gaspeden ya da herhangi bir yerel veya uluslararası yasayı çiğneyen hiç bir web sitesinde logo’yu, banner'ı ve promosyonel resimleri kullanamazsınız.

8. Bu logo kullanım şartları kapsamında, www.skyidesign.com'un logolarında, banner'larında ya da promosyonel resimlerinde size herhangi bir lisans ya da başka bir hak verilmemektedir. www.skyidesign.com, logo’nun kullanımını konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. www.skyidesign.com, bu kullanım şartlarına uymayan, www.skyidesign.com'un fikri, sınai, mülki ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harakete geçme hakkını saklı tutar.

9. www.skyidesign.com, hak ihlallerine karşı garantiler dahil olmak üzere, logo konusunda yasa tarafından açık ya da dolaylı olarak ifade edilen her türlü garantiyi reddeder.

bottom of page