Yasal
Yasal

www.skyidesign.com web sitesi bu ve buna bağlı, bu sayfada atıfta bulunulan sayfalarda belirlenmiş ve belirtilmekte olan yasal çerçeveler dahilinde herkesin kullanımına açık bir internet web sitesidir.

Aşağıdaki tüm yazılar sizi korumak ve www.skyidesign.com'un güvenilir, doğru, temiz ve huzurlu bir sanal ortam olarak kullanılmasını ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

www.skyidesign.com web sitesini kullanmadan önce bu sayfalarda belirtilmiş olan, YASAL HUSUSLAR'ı, SİTE KULLANIM İLKELERİ'ni, GİZLİLİK İLKELERİ'ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş olmanız gerekmektedir. www.skyidesign.com web sitesini ziyaretiniz ve kullanımınıza ancak bu şartla www.skyidesign.com ve www.skyidesign.com'un sahibi ve işleticisi skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından izin verileceği için, bu siteyi kullanmaya devam etmeniz durumunda, bu sayfalarda belirlenmiş tüm şartları kabul etmiş olursunuz. Aksi takdirde, yani www.skyidesign.com'un bu sayfalarda bildirdiği şartların tümünü veya herhangi birini kabul etmiyorsanız, www.skyidesign.com web sitesini derhal terketmeniz gerekmektedir.

Okumakta olduğunuz bu sayfada, www.skyidesign.com'un sahibi, iletişim bilgi ve şartları, www.skyidesign.com'un hak ve yükümlülükleri, mesleki etik, çocuklarla ilgili yöntem, tazminat sorumluluğu, garanti tekzibi ve www.skyidesign.com'un sorumluluklarının sınırları ile uygulanacak hukuk ile yasal platform izah edilmektedir.

SİTE İLKELERİ sayfasında, www.skyidesign.com web sitesini kullanma şartları, telif hakları ile www.skyidesign.com web sitesinin sağladığı linkler ve www.skyidesign.com'a verilecek linklerin uygulama ve kullanım şartları izah edilmektedir.

GİZLİLİK İLKELERİ sayfasında, www.skyidesign.com web sitesinin bilgi toplama ve bilgiyi kullanma yöntemleri ile www.skyidesign.com kullanıcılarının gizliliklerinin gözetilmesi ile ilgili www.skyidesign.com'un uyguladığı prosedürler izah edilmektedir.

Bunların dışında ve bu sayfalardaki kurallar ve şartlar istisnasız herkes için aynı kalmak üzere, www.skyidesign.com ve skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. ortak ve yöneticilerinin ancak karşılıklı anlaşmalar ve yazılı sözleşmeler imzalanması sonucu www.skyidesign.com'a gönderilen bazı özel proje, icat, ürün ve proses'lere www.skyidesign.com'un ancak talep üzerine uyguladığı özel gizlilik prosedürleri vardır ki, bunlar sadece İnovasyon/Gizlilik sayfasında izah edilmekte ve sadece bu şartlara haiz kullanıcıları kapsamaktadır, www.skyidesign.com'un geneline ve tüm ziyaretçi ve kullanıcılara açık ve uygulanan şartlar olmadığı kesinlikle ifade edilmektedir.

Son olarak, www.skyidesign.com'da tanıtılan fikir, ürün, inovasyon, icat, buluş, proses, proje, konsept ve hizmetler ile www.skyidesign.com ve skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından verilecek hizmetler hakkında bilgi almak isteyen kullanıcıların uyması gereken özel prosedürler vardır ki, bunlar ilgililere sadece talep üzerine ve karşılıklı görüşmeler üzerine izah edilecek ve bu taleplere uyulması veya uyulmaması durumunda veya talep sahiplerinin www.skyidesign.com ve skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından istenilen şartları yerine getirmeleri ya da getirmemeleri durumunda, sadece bu kapsamda izah edilmiş/uygulanmış şartların www.skyidesign.com web sitesinin diğer tüm ziyaretçi ve kullanıcılarını kapsamadığı da kesinlikle kabul edilmiş sayılacaktır.

www.skyidesign.com'UN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

www.skyidesign.com sitede yayınlanan bilgileri kaldırma ve değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Sitenin tasarımı, içeriği ve bilgilerin hangi alt sayfalarda yayınlanacağına www.skyidesign.com karar verir.

Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil buna benzer şartlarda www.skyidesign.com'un hizmetlerini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda www.skyidesign.com hizmetini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.

Sitede yayınlanan her türlü yazılar, fotoğraflar, proje ve grafikler editörlerin kontrollerinden geçirilerek, gerek görülürse düzeltmeler ve/veya kısaltmalar yapıldıktan sonra sorumluluğu sahiplerine ait olmak şartıyla yayınlanır. www.skyidesign.com'a ulaşan materyaller, site editörleri tarafından seçilerek, kontrol edilerek ve gerekli ise düzeltmeler yapılarak değerlendirilir.

Ancak halihazırda, www.skyidesign.com'a giren ziyaretçilere ve kullanıcılara, www.skyidesign.com'a bilgi göndermeleri için güvenli bir bilgi aktarım yönteminin kullanılması imkanını sağlayamıyoruz ve bunu açıkça ve peşinen beyan etmekle, www.skyidesign.com'a gönderilecek herhangi bir malzemenin güvenliği veya kaybolması ile ilgili olarak www.skyidesign.com hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

www.skyidesign.com web sitesine gönderilen malzemeleri yayınlamak veya yayınlamamak www.skyidesign.com'un insiyatifindedir.

www.skyidesign.com'da yayınlanan üçüncü şahıslara ait fikir, ürün, buluş, konsept, proses, proje ve inovasyonlarla ilgili bilgi veren veya bunlara ekleyen kişiye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu tür malzemeleri ileten kişi ya da kişiler bu şartı kabul etmiş sayılırlar.

Üçüncü şahıslardan gönderilenler de dahil olmak üzere, www.skyidesign.com'da yayınlanmaya değer görülen her türlü bilgi ve belge, www.skyidesign.com'un editörlerinin ya da şirket ortaklarının onayıyla yayınlanır.

Hiç bir yazıya, bilgiye, belgeye, projeye, önerilen ya da sunulan fikre, buluşa, inovasyona, konsepte ya da prosese yayınlanma ya da belli bir tarihte kaldırma taahhüdü verilmez. Yayınlanmış malzemelerde yapılması istenebilecek değişiklikler için herhangi bir takvim verilmez, kabul edilmez veya bunların yapılmamasından ya da geç yapılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmez, ancak, mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli gayretin gösterileceği de bilinmelidir.

Yayınlansın veya yayınlanmasın gönderilen yazılar, fotoğraflar, grafikler, duyurular, bilgiler, belgeler, projeler, önerilen ya da sunulan fikir, buluş, inovasyon, konsept ya da proses bilgi ve tanıtımları hiçbir surette geri iade edilmez.

Kurallara uymayan ve tavırları veya söylemleriyle ya da gönderdikleri malzemeler ve bunların kullanımı ile site düzenine ya da www.skyidesign.com'a, www.skyidesign.com'un, bağlı olduğu şirketin veya ortaklarına itibarlarına maddi/manevi zarar verdikleri düşünülen şahısların gönderdikleri malzemeler ve bilgileri, diğer yasal haklar saklı kalmak üzere uyarılmaksızın ve derhal sistemden çıkartılır.

www.skyidesign.com gerektiğinde, kendisine gönderilmiş olan malzemeler ve sahipleriyle ilgili bilgileri yetkili mercilere sunabilir.

www.skyidesign.com yazarı, editörü, araştırmacısı, iş ve çözüm ortağı, danışmanı, tedarikçisi, temsilcisi, partneri veya sponsoru olma hakkı, site üzerinden yapılan müracaat neticesinde yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleşir.

Bazı bültenlere üye olma işlemleri www.skyidesign.com website adresinden yürütülebilir. Buna ek olarak, her bir e-posta bültende, üyelikten nasıl ayrılabileceğiniz açıklanmaktadır.

Celp, mahkeme kararları veya yasal işlemlere, kişisel bilgilerinizi veya ilgili diğer bilgileri gerektiği şekilde açığa vurarak karşılık verebiliriz. Ayrıca, kendi yasal haklarımızı belirlemeyi veya kullanmayı ya da yasal iddialara karşı haklarımızı savunmayı seçebiliriz.

Yasa dışı etkinliklere ilişkin olarak, dolandırıcılık şüphesi üzerine, herhangi bir kişinin fikri ve sinai mülkiyet haklarının ihlali veya fiziksel güvenliğine yönelik potansiyel bir tehdit söz konusu olduğunda, www.skyidesign.com'un kullanım koşullarına uyulmaması üzerine veya herhangi bir başka yasal zorunluluk nedeniyle araştırma yapmak, bunları engellemek veya bunlara karşı önlem almak üzere bilgi toplayabilir ve bu bilgileri paylaşabiliriz.

Diğer herhangi bir nedenle, kişisel bilgilerinizi üçüncü bir tarafla paylaşmadan önce onayınızı isteyebiliriz.

MESLEKİ ETİĞE SAYGI VE UYUM

www.skyidesign.com site üzerindeki bilgilerin sunumunda meslek kuruluşları tarafından belirlenen kurallar ile yasal kuruluşlarca hazırlanan kural ve şartlara azami ölçüde uyum göstermektedir. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi site üzerindeki iletişim formundan gönderebilirsiniz.

Yasal

GARANTİ TEKZİBİ ve DİĞER SORUMLULUK SINIRLARI

www.skyidesign.com, sayfalarında açık veya zımnen belirtilmiş tüm ticari garantiler de dahil her türlü garantiyi reddeder. Bu çerçevede, belirli bir amaca uygunluğu; bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez. www.skyidesign.com, tüm bilgi, öneri, hizmet ve malzemeler "olduğu gibi" "tüm hatalarıyla birlikte" ve "kullanıldığı şekilde" sağlamakta olup tatmin edici kalite, performans, doğruluk ve çalışmasıyla ilgili risklerin tümü size aittir. Yasaların izin verdiği azami ölçüde www.skyidesign.com açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmaz, garanti veya koşul sağlamaz.

www.skyidesign.com'da verilen bilgiler, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. Bu bilgilere, üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahildir. Ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

www.skyidesign.com'da link verilen sitelerdeki hizmetler ve malzemeler de www.skyidesign.com açısından "olduğu gibi" sağlanmakta ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. www.skyidesign.com, bağlantı verilen sitelerle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmez. Bu sitelerin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. www.skyidesign.com, bu sitelerdeki malzeme, hizmet veya projelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği, zamanında olduğu ve sair hiç bir konuda garanti vermez.

SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

www.skyidesign.com, kullanıcıların maruz kaldığı herhangi doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, hukuki, mali, cezai ve sair her türlü zararlardan; hizmetlerinin kullanımı veya kullanılamaması; hizmetleri dolayısıyla yapılan işlemler; bu sözleşmeden veya www.skyidesign.com web sitesinin kullanılmasından kaynaklanan kâr, veri veya diğer soyut hususların kaybı; ikâme edilen mal veya hizmetleri elde etme maliyeti; yetkisiz erişim; kişisel bilgi ve iletilerin tahrifatı; alınan mesajlar; sitenin iyi ya da kötü performansı; izinsiz olarak başka bir www.skyidesign.com sitesinin yaratılması; hizmet ikâmesi veya fihristten kaynaklanan zararlar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü taleplere karşı, bu tip zararların gerçekleşmesinin mümkün olabileceğine dair uyarılar olmasa ve bu zararlar akit, ihmal, haksız fiil, kanun, adalet, hukuk veya başka sebeplerle doğmuş olsalar dahi sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcılar, www.skyidesign.com'un sağlamış olduğu hizmetlerden veya linklerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan www.skyidesign.com'un hiç bir surette sorumlu olmadığını, Tüketici'nin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde www.skyidesign.com'a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında www.skyidesign.com'u şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

Yukarıda belirtilen kurallara aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği zarardan www.skyidesign.com veya skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Sistemlerimiz üzerinde bulunan ve kullanıcılarımıza ait her çeşit bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Bu konuda www.skyidesign.com elinden geleni yapmakla beraber, bilgi bütünlüğünün korunması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

İnternet'in yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu şekillerde kullanımdan dolayı doğacak zarar www.skyidesign.com'un sorumluluğunda değildir.

www.skyidesign.com sizin kişisel bilgilerinizi korumaya gayret ederken, gönderdiğiniz bilgilerin güvenliğini garanti edemez. (*Gizlilik İlkeleri" sayfasını da ayrıca okumalısınız.)

www.skyidesign.com tüm içeriğin doğruluğunu kontrol etmek için elinden gelen çabayı sarf etmektedir. Ancak site içeriğindeki bilgi hatalarından sorumlu tutulamaz. Kullanıcı verdiği bilgilerin doğruluğunu garanti eder.

www.skyidesign.com web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak, genel anlamda duyurma, haber ve bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olduğundan, yayınlanan bilgiler hiçbir şekil ve surette www.skyidesign.com'un taahhüdünü oluşturmaz, bilgilerden kaynaklanan her türlü riskler ve hareketler doğrultusunda varılabilecek sonuçlar ve teşkil edebilecek hukuki anlaşmazlıklar, neticede meydana gelebilecek maddi ve manevi zararlar www.skyidesign.com'u bağlayıcı değildir ve bu konularda sorumluluk kabul edilmez. www.skyidesign.com'un web sayfalarında yer alan bilgiler ve doğrulukları www.skyidesign.com tarafından garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yaplan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve hangi şekil ve hangi ad altında olursa olsun, hiçbir durumda her türlü gerçek veya tüzel kişi ve kişilerin direk veya dolaylı uğrayabileceği maddi veya manevi mağduriyet, hasılı ne nam adı altında veya şeklinde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı www.skyidesign.com veya skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Meydana gelebilecek her türlü riskler bizzat özel veya tüzel kişilere ait olacaktır.

İş bu yazı ile hiçbir özel veya tüzel kişilerin ne suret veya ad altında olursa olsun talep etme hakkının olmayacağı peşinen duyurulur.

Zaman zaman, sergileri ve aktiviteleri düzenleyen kişiler ve şirketler, muhtelif sebeplerle bunları iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu durumlarda www.skyidesign.com veya skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. kesinlikle hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez.

www.skyidesign.com aynı zamanda kullanıcı, fikir sahipleri ve girişimci / yatırımcı kullanıcıları buluşturan bir sanal ortam sunmaktadır. Kullanıcı, fikir sahipleri ve girişimci / yatırımcı kullanıcılar arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda www.skyidesign.com arabulucu olmaz ve sorumlu değildir.

www.skyidesign.com'da yayınlanan içerikler veya örneklerin test edilmesi sırasında oluşabilecek maddi zararlardan site ya da skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. sorumlu değildir. www.skyidesign.com, içerikteki hiç bir yanlışlıktan ya da gecikmeden, veya bunlarla ilişkili olarak oluşabilecek durumlardan ötürü sorumluluk kabul etmez. Üçüncü şahıslar ya da kullanıcılar www.skyidesign.com'a muhtelif zamanlarda muhtelif iletiler gönderebilirler. www.skyidesign.com talep etmediği bu iletilerle ilgili hiç bir yükümlülük üstlenmemektedir.

TAZMİNAT SORUMLULUĞU

www.skyidesign.com'un kullanımı sırasında öğrenilen veya başka bir yolla elde edilen fikir, inovasyon, buluş, proje, konsept ve her tür malzemelerin tamamen sizin takdir ve riskinizde olduğunu ve bu malzemelerin öğrenilmesi veya kullanılmasının size veya üçüncü şahıslara neden olabileceği zararlardan tamamen kendinizin sorumlu olacağını açıkça kabul ve beyan etmektesiniz.

www.skyidesign.com'a gönderdiğiniz veya www.skyidesign.com aracılığıyla sunduğunuz, yayınladığınız veya ilettiğiniz içerikten, sizin www.skyidesign.com'u kullanımınızdan, www.skyidesign.com'a bağlantınız, www.skyidesign.com koşullarını ihlalinizden veya başkalarının haklarını ihlaliniz nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan, üçüncü taraflarca ileri sürülen her türlü iddia veya istem veya tazminat talebi karşısında, www.skyidesign.com ve onun hak sahiplerini, iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, görevlilerini, temsilcilerini, ortak marka sahiplerini ve diğer ortaklarını ve çalışanlarını, makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere, her türlü zarar için tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

YASAL PLATFORM ve UYGULANACAK HUKUK

www.skyidesign.com internet web sitesi, skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti.'ne aittir.

Bu site www.skyidesign.com tarafından İzmir, Türkiye'de yaratılmış ve Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kanunları çerçevesinde yönetilmektedir. Bu sitedeki tüm kurallar, beyanlar ve bu sitenin kullanımı Türk maddi hukuk ve Türk usul hukuku kurallarına tâbidir. Bu sitenin kullanımıyla ilgili tüm uyuşmazlıkların çözümünde İzmir mahkeme ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

Dolayısıyla, www.skyidesign.com'u kullanmakla, www.skyidesign.com hakkında veya www.skyidesign.com ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, İzmir mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

ÇOCUKLARIN SİTEMİZİ KULLANIMI

www.skyidesign.com web sayfasının yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüştür. Sitemizi velilerinin veya bakıcılarının izni olmadan ziyaret eden 16 yaşından küçüklere herhangi bir bilgi sağlanmayacaktır.

Karşımızdaki kişinin 13 yaşından küçük bir çocuk olduğunu bilmemiz durumunda, kişisel bilgi toplamayız. Elimizde 13 yaşından küçük bir çocuğa ilişkin kişisel bilgiler bulunduğunu öğrendiğimizde, bu bilgileri sistemlerimizden sileriz. www.skyidesign.com web sitesini, 13 yaşından küçük çocukların kullanımını hedeflemek için tasarlamaz.

www.skyidesign.com ve skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti., çocukların gizlilik ihtiyaçlarını korumaya özellikle dikkat etmekte, ebeveyn ve gözetmenlere, çocuklarının internetteki faaliyetleri ve ilgi alanları konusunda aktif rol almaları için teşvik etmektedir.

İLETİŞİM

www.skyidesign.com ve skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti., telif hakları, sınırlı sorumluluk, site kullanımı, gizlilik ilkeleri ve yasal bildirimler hakkındaki tüm görüş ve önerilerinizi almaktan memnuniyet duyacaktır.
Lütfen bu talebiniz için sadece bu link'i tıklayın : info@skyidesign.com

Sitemizde eksikliğini hissettiğiniz konuları ya da olduysa, sitemizle ilgili yaşadığınız bir problemi de lütfen bizimle paylaşın. Projeler ve yazılarla ilgili her türlü öneri, eleştiri ve düşüncelerinizi de bize yazabilirsiniz.
Lütfen bu talebiniz için sadece bu link'i tıklayın : info@skyidesign.com

www.skyidesign.com'da bir SSS/FAQ (Sıkça Sorulan Sorular) sayfası yer almamaktadır. Bunun yerine gerek site ilkelerini izah eden sayfalarda gerekse de sitenin diğer ana başlıkları altında gerekli görülen tüm izahat detatylı olarak verilmeye çalışılmıştır. Ancak gene de, eğer bu ilkelerimiz veya ana iştigal komularımız ve çalışma sistemlerimizi hakkında sorularınız varsa, lütfen bize elektronik posta yoluyla sorularınızı gönderiniz.
Lütfen bu talebiniz için sadece bu link'i tıklayın : info@skyidesign.com

Kişisel bilgilerinizi önceden yolladıysanız ve kayıtlarımızdan silinmesini istiyorsanız lütfen bize bir e-posta ile bu talebinizi iletin.
Lütfen bu talebiniz için sadece bu link'i tıklayın : info@skyidesign.com

Bu sayfada ve buna bağlı diğer ilkelerimiz sayfalarında yer alan bilgileri www.skyidesign.com'un yöneticileri, editörleri, avukatları ve skyidesign Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. ortakları tarafından zaman zaman güncellenir. Lütfen bu bilgileri periyodik olarak kontrol ediniz. Bazı durumlarda ise www.skyidesign.com web sitesinde yer alacak olan uyarılar yeni güvenlik uygulamaları konusunda size bilgi verecektir.

Teşekkür ederiz.

ADDENDUM:

THINKTANK ve SERBEST YARATICILAR GRUBU
PROJELERİ İLE İLGİLİ SONA ERDİRME KURALLARI


www.skyidesign.com'un, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, bunlarla sınırlı olmaksızın, kullanılmama veya www.skyidesign.com'un kullanım maddeleri'nin özüne veya sözüne uymamanız ya da bunları ihlal etmenize inanması da dahil, herhangi bir nedenle üyeliğinizi, parolanızı, hesabınızı (veya bir kısmını) ya da www.skyidesign.com'un işbu projelerine üyeliğinizi kullanımınızı sona erdirebileceğini, www.skyidesign.com ve bu projeler kapsamında ve içinde herhangi bir içeriği kaldırabileceğini ve çıkartabileceğini kabul etmektesiniz. www.skyidesign.com ayrıca, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, herhangi bir zamanda www.skyidesign.com'u, işbu projelerden birini ya da ikisini (veya bunların bir kısmını) bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın sona erdirebilir. Bu www.skyidesign.com kullanım maddelerinin herhangi bir hükmü kapsamında, www.skyidesign.com'un projelerine erişiminizin sona erdirilmesinin önceden bildirimde bulunmaksızın gerçekleştirilebileceğini ve www.skyidesign.com'un işbu projelerindeki iştirakinizi, üyeliğinizi, hesabınızı ve hesabınızdaki ilgili tüm bilgileri ve dosyaları derhal sona erdirebileceğini veya silebileceğini ve/veya bu dosyalara ya da www.skyidesign.com'un bu projelere erişiminizi engelleyebileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, www.skyidesign.com'un, www.skyidesign.com'un işbu projelerine erişiminizin sona erdirilmesi nedeniyle size veya üçüncü taraflara karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.


Son güncelleme: 12.01.2008 16:06:00

Copyright © 2012-2023 SkyIDesign Ltd | Tüm Hakları Saklıdır | KVKK | Gizlilik | Kullanım | İletişim