Basın Bülteni
Basın Bülteni

Basın ve Medyamızın Sayın Mensupları,

Odalar, STK ve Ekonomi Derneklerinin Sayın Başkanları

Büyükşehir ve Yerel Yönetimlerin Sayın Başkanları,

Değerli İşkadınları, Değerli İşadamları,


Türkiye için yeni bir ilki sizlere duyurmaktan gurur duyuyoruz. Aralık 2007 itibariyle kuruluşunu gerçekleştirmiş olan, "SKYI Sinerjik İnovasyon Araştırma Geliştirme Tasarım Danışmanlık Limited Şirketi"mizin (bundan böyle kısaca "SKYI" olarak anılacaktır) ana iştigal konusu, kendi öneri ve projelerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli destekleri sağlamak amacıyla ileride oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayabilecek olsa da, genelde iki kelimeyle özetlenebilir: "inovasyon üretmek". Biraz daha spesifik olarak da, "sinerjik (yani sinerjinin önemli bir etken de olduğu) inovasyonlar, inovatif ürünler, hizmetler, projeler üreterek yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunmak". Evet, SKYI, gerek halihazırda mevcut, kendi inovatif fikir, ürün, buluş, proses, proje, iş ve hizmet konseptlerini gerekse de ilgililerden ve özellikle de KOBİ'lerden ve bu ölçeklerde yatırım yapmak isteyen girişimcilerden gelecek talepler doğrultusunda üreteceği yukarıdaki tür hizmetleri sunmak üzere faaliyete geçmiş bulunmaktadır.


SKYI'in, birincisini okumakta olduğunuz bu ("Newsletter" formatındaki) "Bilgilendirme Bültenlerini", belli bazı engelleri ve önyargıları aşmak ve bu sayede bazı projelere daha geniş bir katılım sağlayabilmek amacıyla, alışagelmişin dışında, sadece medya kanallarına değil, ilgili addettiğimiz birçok değerli özel, tüzel ve resmi kişi, kurum ve kuruluşa da doğrudan ulaştırarak zaman içerisinde daha da geliştireceğimiz ve genişleteceğimiz bu formatla kendi çapımızda da bir ilki başlatmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz.


Ancak, gerek basılı, yani posta yoluyla, gerekse de elektronik olarak, yani e-posta yoluyla okuyucularıyla buluşacak olan bu bültenlerin birincisi, deneme mahiyetinde yukarıdaki listedeki birçok adrese fahri olarak ulaştırılacaksa da, her bültenin en altında yer alacak e-posta adresimize yazarak,

A) Bu bültenlerin bundan böyle kendilerine ulaştırılmasını istemeyenler bu taleplerini iletebilecekler,

B) Bu bültenler kendilerine doğrudan ulaşmamış olanlar ise, eğer bunu arzu ediyorlarsa, tercih ettikleri iletişim bilgilerini de beyan ederek, bunu talep edebileceklerdir.


İşbu ilk bültenimizin konusu, ülkemiz için bizce gerekli, önemli ve kendi içinde de inovatif bir girişim olan SKYI'in çalışma sisteminin tanıtımıyla ilgilidir. Son günlerde nihayet ülkemizde de gündeme oturmuş bulunan inovasyon konusunda sanırız hepimizin fikirbirliği içerisinde olabileceği husus, her platformda ve her panelde önümüze çıkan bu inovasyon (ve bazen buna bağlı girişimcilik) konusunda hemen her kesimden kişi veya kuruluşun, sadece "inovasyon nedir, neden gereklidir, nasıl yapılır, kimler yapmıştır ve ne tür başarılar elde etmişlerdir" gibi, teorik bilgilendirmeye odaklandığıdır. Tabiiki bu, inovasyonu geniş kitlelere yaymak için gerekli ve faydalı bir yaklaşımdır.


Doğal olarak da, bunu kendi içerisinde başarabilen büyük kurum ve kuruluşlar için bu "balık vermektense balık tutmayı öğret" ana fikrinin gerçeğe dönüştürüldüğü bir olgudur ancak, böyle şirketlerin CEO'ları zaten dış trendleri takip ettiğinden, bu tip eğitimlere gerek duymadan onlar zaten "inovatif" faaliyetlerinden kar eder duruma gelmişlerdir bile. Halbuki, bu yaklaşıma esas ihtiyacı olan KOBİ'ler ve bazı finansal kaynağı olup da, inovatif fikri, projesi, ürünü olmayan girişimci kişi ve kuruluşlar için, bu eğitim süreci ya mevcut insan gücünün kapasitesi yüzünden değerlendirilememekte, ya da çok vakit alacağından, mevcut ve acil bazı darboğazlardan kurtulabilmek için işe yaramamaktadır.


Çünkü maalesef, "kelin merhemi olsa misali", inovasyon konusunda eğitim veren birçok kişi veya kuruluşa, "gel kardeşim, ses esas bana, benim fabrikama, benim bütçeme, benim kapasiteme, benim pazarıma uygun ticari bir ürün, fikir, proje ya da yöntem geliştir de kullanayım, satayım, para kazanayım" denildiğinde, bu talebe herhangi bir cevap verecek kapasitede değillerdi ve dolayısıyla bugüne kadar, ya ne bildiğini çok iyi bilen bazı girişimcilerin ya da vizyonu ve mali gücü geniş şirketlerin gittikleri kısıtlı sayıdaki endüstriyel tasarım büroları dışında, inovasyonu "outsourcing" şeklinde elde etme imkanı yoktu. Bu akımın bir sonucu TV'lerde yapılan bazı faydalı yarışmalar, veya TÜBİTAK, TEGEV gibi kurumların çok faydalı destekleri de hep "bir fikri olana" desteğe yönelik girişimlerdir ki, hala, yukarıdaki paragrafta tanımladığımız, halihazırda "bir fikri olmayana", "fikri gelmeyene" hiçbir faydası olamayacak teşviklerdir. Gene, başkalarının fikrine ortak olup destek vermeyi vaad eden bazı şirketler ve projelere veya projesi olan bazı (kadınlar, gençler, vb.) özel girişimcilere özel krediler vereceklerini ilan eden bankalar da zincirin gerekli halkalarıdır ama, eğer "bir fikriniz yoksa", ne bu tür teşvik ve kredilerden faydalanabilirsiniz, ne de, herşeyi yapabileceğiniz kendi paranız ve kapasiteniz bile olsa, gerçekten inovatif bir fikirle yaratabileceğiniz pazarda lider olabilirsiniz.


Ancak gider, ya yıllardan beri yapılageldiği gibi, çok kazanıyorlar diye zaten 5 eczane olan bir hastane caddesinde altıncısını açar, ya da yüzbinlerce dolar verip belki de size ya da mevcut lokasyona uygun olmayan bir franchise yani bir başkasının bayiliğini alır, sonra da oradaki yoğun rekabet içerisinde hayatta kalmaya çalışır, farklılaşarak kazanabilmek için de bayii olduğunuz kuruluşa bel bağlarsınız.


Bugüne kadar. Özellikle belli işleri başarmış, bazı kademeleri aşmış ancak genişlemeye ve değişime ihtiyacı olan KOBİ'lerin artık, kendilerine en uygun ya da kendilerininkine en yakın alanlarda inovatif ürünler, projeler, fikirler, yöntem ve karlı yatırımlar "sipariş" edebilecekleri bir organizasyon var. Bu tür, ("innovation / invention on demand" yani) "talep üzerine inovasyon ya da icat" yapan kuruluşlar bugüne kadar sadece A.B.D.'de ve orada da çok ender olarak bulunabiliyordu. Bugüne kadar. Artık bunun için Türkiye'de SKYI var. Ayrıca kuruluşumuz, bir kamu kuruluşu olmasa da, sadece kar amacı gütmeyerek Türkiye'nin, Türk şirketlerin ve de Türk girişimcilerin yurtiçinde ve de özellikle yurtdışında çok daha büyük ve daha karlı faaliyetlere imza atmaları için, muhtelif şekillerde yardımcı olmak amacıyla da faaliyet gösterecektir.


Mesela, (ilk aşamada) belli oranda kadın girişimcilere her anlamda pozitif ayrımcılık tanınması SKYI'in ana ilkelerden biridir. Parası olana mesleki danışmanlık bazında ve belli, cüzi ücretler karşılığında, parası olmayan ama azmi, vizyonu ve ilkesi olanlara (bazen gerekli finansmanı da bulmalarında yardımcı olacak şekilde) belli bir royalty ya da ortaklık bazında, yerel yönetimlere ise, kendi içlerinde konsensus sağlayabildikleri ve gerekli adımları atabildikleri sürece, seçmenlerine, bölgelerine ve de bölgesel ekonomilerine daha iyi hizmet ve gelişim götürebilmeleri için gerek proje gerekse de yerli-yabancı girişimci ve/veya yatırımcı bulmaları konusunda yardımcı olunması hedeflenmektedir.


İlk başlarda "SKYI", adeta bir "inovasyon fabrikası" ya da "inovasyon üretim merkezi" olarak çalışacak kapasitede olsa da, çözümler beyinlerde üretilip ilişkiler sonucu da geliştirileceği için, bugün için birçok çözüm ortağıyla beraber ama ilk aşamada bir "home-office"den danışmanlık hizmetlerini sürdürecek, bu durumun değişmesi durumunda yeni bir bültenle bu bilgiler ilgililere ve siz değerli okuyucularımıza ulaştırılacaktır. Bu yöntemin amacı, şirketin inovasyon konusunda ve bu piyasada tanınıp müşterilene tam anlamıyla verimli olabileceği yeri de tespit için belli süreyi bir anlamda kendi pazar araştırması için kullanabilmektir. Bu geçiş döneminde bu alandaki gerçek ihtiyaç ve talepler de tespit edilecek, ve gerçekten acil ihtiyacı ve de kapasitesi olan kişi veya kuruluşlara icabında (sadece masrafların karşılanması koşuluyla) "fahri" danışmanlık şeklinde promosyon amaçlı tanıtımlar da yapılabilecek, öneri ve projeler de götürülebilecektir. Evet, fahrinin anlamı, bilabedel, ücretsiz, gratis, kostenlos, gratuit, free!


Sunduğumuz fahri danışmanlık faaliyetimizin süresi ve kaç fikir ya da kaç "alıcı" ile sınırlı olacağı hususundaki karar hakkı uhdemizde saklı kalmak üzere, ilk olarak İzmir'de faaliyete geçecek olan, bilahare İstanbul ve diğer bazı şehirlerde de şubelerini açacak olan, kod ismi "ITT" yani "Innovation Think Tank", ya da Türkçe mealiyle, "Inovasyon Fikir Kazanı" veya "Inovasyon -Düşünce- Bankası" olarak adlandıracağımız organizasyona müracaatanızı bekliyoruz. Doğal olarak, ilk aşamada bu bülten, ister istemez böyle bir hizmete ve desteğe ihtiyacı olabilecek potansiyel girişimciler yerine, bu tür girşimcilerin başvurdukları ya da (bir anlamda medya da dahil olmak üzere) danıştıkları mercilere ulaştırılabileceği için, onlarla belli bir sinerji de yaratabilmek amacıyla, okuyucularımızdan, tanıdıkları potansiyel ihtiyaç sahiplerini bu bültenimizin içeriği ve de şirketimiz hakkında bilgilendirmelerini ve de bize yönlendirmelerini istirham etmekteyiz.


Bundan böyle, bu bültenlerimizin sonunda, gerek bizlerle bu şekilde bir sinerjik işbirliği ve dayanışma içerisine giren kişi, kurum ve kuruluşlar, gerekse de, hizmet verebildiğimiz girişimciler tanıtılacak ve hatta, bazı seçilmiş girişimcilerin işbirliği, finansman, yatırımcı, ortak ya da (bizler hernasılsa şahsen yardımcı olamamışsak), ürün ve proje talepleri de duyurulacaktır. Tabii bu tür bilgiler, halihazırda hazırlık aşamasında olan "www.SKYI.com" internet sitemizde de yer alacaktır. Bundan da öte, az da olsa kar amacı güdecek, gütmeye mecbur olan "inovasyon üretim şirketimiz" dışında, F.S.E.K.'e göre telif hakkı tarafımıza ait olan kar amaçsız "ITT / Innovation Think Tank" içerisinde fahri yani gönüllü olarak yer almak isteyen ve belli aralıklarla belli yerlerde yapılacak olan Think Tank toplantılarına tamamen kendi imkanlarıyla katılıp sinerji yaratmak ve fikir/proje üretmek isteyen fikir insanları, girişimciler, yöneticiler, (melek) yatırımcılar, öğretim görevleri, bilim insanları ve tasarımcılar, ülkemizin fikir, proje, tasarım, ürün, yöntem, uygulama ve yaşam kalitesini de etkileyen diğer bilumum unsurlar bazında muasır medeniyetler seviyesine erişebilmesi için katkıda bulunmak isteyen herkese de kapımız daima açık olacaktır.


İlgi ve bilgilerinize sunulur.


Saygılamızla,


Serhan K. Yaşar

SKYI Sinerjik İnovasyon Ar-Ge Tasarım

Danışmanlık Ltd. Şti. kurucu ve ana ortağı

"ITT / Innovation Think Tank" kurucusu

İZMİR  -  TURKEY


İrtibat ve iletişim bilgileri:

GSM : 0538 731 0120

Email: SKYI@gmail.com


Word of Mouth

Önemli bir hatırlatma: SKYI, ilk faaliyetini, şimdilik sadece kendisini tanıtmak amacıyla, kurucusunun ilk olarak 2005 yılı sonunda İzmir'in "Expo 2015" projesi için sunmuş olduğu ve birçok açıdan defalarca taklit edilecek ya da esinlenilecek kadar inovatif ve kapsamlı bir proje olan "İzmir Körfezinde Alternatif Enerji Üssü ve Cruise Gemi Limanı (Duty Free Zone) olarak Yüzer Platform Projesi"ni tanıtacağı, 13-14 Aralık 2007 tarihleri arasında Ege Üniversitesi / EBİLTEM tarafından İzmir AKM'de düzenlenecek olan "İnnoventure 2007" Proje Pazarları Sergisi ve Toplantılarına katılacaktır. İlgililerle orada tanışıp görüşmek üzere değerli ziyaretinizi bekliyoruz.

Copyright © 2012-2024 SkyIDesign Ltd | Tüm Hakları Saklıdır | KVKK | Gizlilik | Kullanım | İletişim