Sistemimiz
Sistemimiz
Skyidesign'in çalışma sistemi de hem kullanıcı kolaylığı (user friendliness) hem de müşteri güvenliği açısından oldukça inovatif bir çözüm getirmektedir. Bizce her iki taraf için de ideal bir çözüm olan bu sistem sayesinde, inovasyona gerçekten ihtiyacı olan herkesin derhal ve hiç çekinmeden başvurabileceği bir kaynak ve bir partner olma iddiasını hayata geçirebilecek olan tek şirket de skyidesign'tir.

Herşeyden önce, skyidesign'in iki şekilde hizmet verdiğini göz önüne alırsak, bunlar için çalışma sistemleri de doğal olarak farklıdır.

Birinci yöntem, skyidesign'in kendi inovatif fikir, buluş, ürün, konsept ve projelerini girişimcilere sunması ve kullandırmasında geçerli olandır. Burada, yukarıda sayılan her tür olgu birbirinden farklı olduğu için, bunların gerek kullandırma şekilleri, gerekse de ve olacaksa devir şartları da birbirinden çok farklı olabilecektir. Bunlar lisans, royalty, franchise, toptan satış, hatta nadiren (yatırımını bizim yaptığımız sistemlerde) leasing, bazen de ortaklık şeklinde olabilir ve her bir olgu kendi içinde müşterimizin de imkan ve talepleri gözönüne alınarak değerlendirilecek ve teklif edilecektir. Unutulmaması gereken en önemli husus, skyidesign'in şu kıstasıdır: Bir proje ya da ürünün hayata geçmesi ve başarıya ulaşması, en az onun skyidesign'e getireceği nihai kâr kadar önemlidir.

İkinci yöntem ise, en azından Türkiye için inovatif olduğu kadar da kendimize duyduğumuz güvenden kaynaklanan bir cesaretin bariz göstergesi olan sistemimizdir ki, o da, daha önceden kendi portföyümüzde olmayan, yani kendi kendimize geliştirdiğimiz bir ürün ya da proje yokken, bir müşterimizin talebi, fikri ya da ihtiyacı üzerine geliştirdiğimiz inovasyonlar için geçerli olan danışmanlık sistemimizdir. Bu sistem şu şekilde çalışmaktadir:
Sistemimiz

Bir müşterimiz bizim hizmetimize ihtiyaç duyduğu zaman, gerek sıfırdan bir proje üretmemiz için, gerekse de mevcut yatırımlarına uyum sağlayabilecek bir ürün ya da hizmet geliştirmemiz için, bizi davet ederek, ne istediğini açıkça anlatmalı ve onun tüm imkanlarını tanıyıp analiz etmemize imkan tanımalıdır. Bu açıklık dışında kendisinden önceden istenecek olan sadece yol ve konaklama masrafları olacaktır. Belli proseslerden sonra, ki biz buna "OASIS" yönteminin uygulanması diyoruz, eğer istenilen sürede kendisine, talebine ve ihtiyacına uygun inovatif bir çözüm sunamıyorsak, bunu bildiriyoruz, ve konu orada kapanıyor. Yaptığımız bütün çalışmaların maliyeti bizim ticari kaybımız olarak kalıyor.

Ama eğer bizi tatmin edecek bir çözüme ulaştıysak, bunu, belli formaliteler çerçevesinde müşterimize takdim ediyoruz ve onayını bekliyoruz. Müşterimiz eğer kendisine sunduğumuz öneriyi benimser ve kabul ederse, o zaman, birinci yöntemde olduğu gibi bir kullandırma ya da devir anlaşmasında mutabakat sağlanınca, ön anlaşmadaki ödemeyi talep ediyoruz, ve genellikle sunduğumuz çözümün lansmanına kadar da müşterimize destek olmaya devam ediyoruz.

Sadece kendimize olan güvenimizden kaynaklanan cesur ve inovatif olan taraf ise, eğer bütün araştırma ve çalışmalarımıza rağmen bizce sunulabilir hatta mükemmel olan bir çözümümüzü eğer müşterimiz gene de ve her ne sebeple olursa olsun (arkamızdan gizlice kopyalamak niyeti hariç :)) kabul etmez ve istemez ise, o zaman, almış olduğumuz yol ve konaklama masrafları hariç kendisinden hiç bir ekstra ücret talep etmiyoruz. Kesinlikle. Fahri danışmanlık herhalde buna deniyor. Ancak, tek kusurumuz, bir kere sunduğumuz çözümü refüze etmiş bir müşterimizle de (aynı çözümü daha da mükemmelleştirmeye çalışmak dışında), illa da ona birşeyler beğendireceğiz diye sonsuza dek çabalayarak sürekli yeni çözümler aramak ve yeni alternatifler sunmak gibi bir huyumuzun olmaması. Yani, bir kere ona bizce mükemmel olanı sunduysak ve beğendiremediysek o zaman başka mükemmeller aramayacağız; Yani biraz da "take it or leave it" durumu da söz konusu olabiliyor bazen .

İş yaptığımız müşterilerimiz ise, ilk seferden sonra kendileri tekrar tekrar bizim hizmetlerimizi talep edecekleri için, onlar için devamlı yeni, değişik ve inovatif çözümler üretmek zevkle yapacağımız işler olacaktır. Son olarak ilave etmemiz gereken husus, bir müşterimiz tarafından kabul edilmeyen çözüm ya da önerimizin, inovasyon, proje veya buluşumuzun, her türlü hakkının uhdemizde kalacağı ve ondan sonra kendi portföyümüz dahilinde pazara sunulabileceğidir. Sanırız, hem neredeyse uçsuz bucaksız bir alanda ve "talebe göre inovasyon" üretebilen (en azından bu hususta kendine güvenen), hem de, bunun en yoğun çalışmasını bilabedel ve tüm riskleri üstlenerek yapmayı taahhüt edebilen (yani bunu bile teklif edecek kadar da kendine güvenen) Türkiye'de sadece ve bir tek Synovent vardır. Dünyada mı? Biz sadece bir tane biliyoruz, başkasını bulursanız lütfen bize de bildirin.

Synovent'in en azından "beyin takımı" hiç durmadan 24 saat çalışabilir ve genelde "dükkan" da (yani hep açık olarak yanda taşınan cep telefonu ve esas işi yapacak olan gri kutu) 24 saat açıktır. Dolayısıyla, hernekadar "nöbetçi inovatör" gibi bir oluşuma daha Türkiye'nin ihtiyacı yoksa da, ilerideki sıkışıklığa yakalanmamak için şimdiden ve aklınıza geldiği anda bizi arayarak randevulaşabilirsiniz.

Copyright © 2012-2023 SkyIDesign Ltd | Tüm Hakları Saklıdır | KVKK | Gizlilik | Kullanım | İletişim