Hakkımızda
Hakkımızda

SkyIDesign Şirketi, birisi içeriden, diğeri de dışarıdan olmak üzere iki önemli ihtiyaca cevap vermek üzere kuruldu. Birincisi, kurucularından birinin çocukluk yıllarından beri ürettiği ve halen de üretmekte olduğu kendi inovatif fikir, ürün ve projelerini piyasaya sunabilmek için, diğeri de, ticari kuruluşların bu alanda duydukları ihtiyaçları tatmin ederek kendi alanlarındaki ürün ve hizmetleri bazen geliştirerek bazen de yepyeni ufuklar açarak onlara derhal kâr sağlayabilecekleri imkanlar ve fırsatlar yaratmak.

Hakkımızda
Ana sayfada da değindiğimiz gibi, bugün artık doğru ya da yanlış, faydalı ya da sonuçta bazen faydasız olsa da (ki biz hiçbir eğitimin hiçbir zaman tümüyle faydasız olacağına inanmıyoruz), inovasyon konusunda eğitici birçok seminer, çalıştay, kurum, kuruluş ve danışmanlık şirketi bulunmaktadır. Hatta yaratıcılığı teşvik eden sistemlerle hizmet veren bir kuruluştan da hepimiz haberdarız. Ancak bütün bu girişimcilerin yaptıkları, kendilerinin ticari beklentiklerinin birinci sırada tatmin edilmesi koşuluyla, size, sizin kâr beklentilerinizi artırmak için inovatif çözüm ve süreçleri nasıl yaratıp nasıl yönetebileceğinizi öğretmeye çalışmak. Yani, bir anlamda, "aç adama balık tutmasını öğretmeye" çalışmak. skyidesign ise, tam tersi, aç adamın önce açlığını giderecek çözümlere odaklanıp bunu üretip kendisine sunuyor, en kısa zamanda açlığını gidermesine, yenilikçi fikir, süreç, ürün ya da projelerle derhal kârlılığını artırmasına yardımcı oluyor, daha sonra ise, eğer istenirse, bu süreci kendi kendilerine nasıl sürdürebilecekleri konusunda da yardımcı oluyor. Ama skyidesign aynı zamanda da bir inovasyon marketi. Dilerseniz bunu bir sonraki sayfada izah edelim.
 
skyidesign'in kurucusu ve baş "inovatörü", yurtdışından Ekonomi ve Uluslararası İş İdaresi dalında ihtisası olmasına rağmen, bu alanda da ülkemizin bilinen gruplarından birinde yıllarca çalışırken, tasarımcılığa ve mucitliğe hobi olarak başlayıp bugün bunu esas mesleği haline getirmiş olan, Serhan K. Yaşar'dır. skyidesign, henüz küçük bir şirket olduğundan görev titr'lerinin herhangi bir gereği ya da anlamı olmasa da, kendisine rahatlıkla skyidesign'in CEI'sı diyebilirsiniz. Hayır, tapaj hatası yok, CEO değil, CEI, ve birgün bütün CEO'lar ya aynı zamanda birer CEI olmakla da övünecekler, ya da CEI görevini üstlenmiş bir iş arkadaşlarıyla yanyana oturacaklar. Çok yakında.
Copyright © 2012-2024 SkyIDesign Ltd | Tüm Hakları Saklıdır | KVKK | Gizlilik | Kullanım | İletişim